Organizátor veletrhů a výstav v České republice. Setkejte se s klienty tváří v tvář.

+420 588 881 444

CHCETE VYSTAVOVAT?
Napište nám

Proč vystavovat na akci

Ekoenerga    4. - 6. 11. 2021
21. ročník výstavy spojené s konferencí s tématikou úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

 

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vám nabídli prezentaci na akci k úsporám a využití obnovitelných zdrojů energie pod názvem EKOENERGA. Akce letos proběhne již po jednadvacáté a tradičně jako součást stavebního veletrhu STAVOTECH – Moderní dům Olomouc. Uskuteční se v termínu 5. – 7. listopadu 2020 na Výstavišti Flora.

Souběžně s veletrhem Stavotech – Moderní dům a akcí Ekoenerga probíhají další specializované doprovodné akce. Moravská výstava na téma dřevěné stavění MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA Olomouc, krajská přehlídka investičních příležitostí RegionInvest a multižánrová přehlídka architektury a designu ArchDesign Morava.

Propracovaná mediální kampaň, tradice i doprovodné programy přitahují na tento veletrh široké spektrum odborných  návštěvníků i zajímající se veřejnosti.  Komplex akcí je největším podzimním stavebním veletrhem na Moravě a velmi dobrým odrazovým můstkem pro marketing na stavební sezónu 2021.

 Akce EKOENERGA má bezpochyby nadregionální charakter a obsahuje 2 základní části:

1. Přednášková část - cílem je seznámit odborníky, ale i širokou veřejnost s aktuálními tématy týkajícími se úspor a také využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska legislativy, auditu, ekonomiky a praktických aplikací. Tato část je obsazována kvalitními přednášejícími s bohatými zkušenostmi. I Vy, máte možnost zapojit se přednáškou do doprovodného programu. V případě zájmu, kontaktujte manažera akce.

2. Výstavní část - dává prostor pro prezentaci výrobků, technologií a služeb, které souvisí s úsporami energie a využíváním obnovitelných a netradičních zdrojů energie. Důraz je kladen hlavně na jejich aplikace ve stavebnictví.

Cíleně oslovujeme návštěvníky z řad projektantů, architektů, majitelů a zaměstnanců stavebních a dodavatelských firem. Volné vstupenky míří na městské, obecní a krajské úřady, bytová družstva, společenství vlastníků i k investičním technikům významných firem a firemním majitelům nemovitostí. Více než dvacet pět let zkušeností se stavebními výstavami v Olomouci je zhodnoceno do rozsáhlé reklamní kampaně:

  • cca 13.000 ks adresných pozvánek odborníkům v oboru – architekty a projektanty zveme téměř z celé Moravy a východních Čech,
  • pozvánky zástupcům obcí, bytových družstev, společenství vlastníků,
  • venkovní reklama v širokém regionu,
  • spoty v regionálních rádiích i TV,
  • Veletržní zpravodaj, doručený do všech domácností Olomouce a okolních obcí,
  • celkem téměř 300 000ks distribuovaných volných vstupenek
  • inzerce a články v odborných časopisech a webových portálech
  • na internetu a sociálních sítích

Věříme, že takto kvalitně připravená akce bude vhodnou příležitostí pro prezentaci vaší firmy s dlouhodobou působností. Všechny dotazy rádi zodpovíme.

Děkuji za zvážení naší nabídky a těším se na setkání v Olomouci

Mgr. Patr Nasadil
manažer projektu

 

Oborové členění EKOENERGA

1.       Úspory energie u stávajících zdrojů
1.1.    Měření a regulace
1.2.    Energeticky úsporné spotřebiče a zařízení
2.       Energeticky úsporná architektura
2.1.    Pasivní domy
2.2.    Nízkoenergetické domy
2.3.    Snížení energetických ztrát staveb
2.3.1. Zateplení fasád
2.3.2. Zateplení střech a podkroví
2.3.3. Okna a dveře
3.       Sluneční energie
3.1.    Solární kolektory a související technologie
3.1.1. Ploché
3.1.2. Vakuové trubicové
3.1.3. Zásobník teplé vody pro solární systémy
3.1.4. Akumulační nádrž se zásobníkem TUV pro solární systémy
3.2.    Fotovoltaické panely a zařízení
3.3.    Příslušenství k solárním zařízením
3.4.    Solární elektrárny – realizace
4.       Větrná energie - zařízení větrných elektráren
5.       Vodní energie - zařízení malých vodních elektráren
6.       Geotermální energie - zařízení  geotermálních elektráren
7.       Tepelná čerpadla  a jejich příslušenství
7.1.    Vzduch - vzduch
7.2.    Země - voda
7.3.    Vzduch - voda
7.4.    Voda - voda
8.       Biomasa
8.1.    Energeticky využitelné plodiny
8.2.    Výroba pelet a briket z dřevní štěpky nebo ze zemědělských plodin
8.3.    Zařízení pro výrobu paliv z biomasy
8.4.    Kotle a kamna na spalování paliv z biomasy
8.4.1. Centrální výtopny
8.4.2. Kotle s rozvodem tepla
8.4.3. Krby, kamna, lokální topidla
9.       Biopaliva kapalná
9.1.    Rostlinné oleje
9.2.    Biolíh
10.     Bioplyn – bioplynové stanice
11.     Energie získaná ze spalování odpadu
12.     Kogenerace
13.     Rekuperace
14.     Zelená úsporám a další dotační programy

Omnis Olomouc a.s.

Pro vystavovatele

Pro návštěvníky

Kongresy a služby

© 2013 Omnis Olomouc a.s., všechna práva vyhrazena
Omnis Olomouc a.s., Horní Lán 10a, 779 00 Olomouc, Česká republika
tel.: +420 588 881 444, e-mail: omnis@omnis.cz
Zásady používání souborů cookie

Mapa webu | Kontakt
Tvorba e-business B2B Winternet 2007 - 2023