Organizátor veletrhů a výstav v České republice. Setkejte se s klienty tváří v tvář.

+420 588 881 444

CHCETE VYSTAVOVAT?
Napište nám

Proč vystavovat na akci

Svět reklamy Praha    7. 10. 2014
VII. ročník prezentačního veletrhu firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie

Vážení obchodní přátelé,
ráda bych Vám nabídla účast již na 9. ročníku prezentačního veletrhu Svět reklamyv Brně a na 7. ročníku v Praze.

Svět reklamy je osvědčená značka ...

  • Osvědčilo se konat veletrh ve dvou etapách a na dvou místech - letos ve čtvrtek 25. září 2014 v Brně v tradičních prostorách Orea Hotelu Voroněž a o necelé dva týdny později v úterý 7. října 2014 v Praze v Hotelu Diplomat. Tím je spádovou oblastínávštěvníků i vystavovatelů celé území ČR, každý si zvolí podle své působnosti.
  • Jsme si vědomi, že není čas pobývat několik dnů mimo firmu – Svět reklamy trvá vždy jen jeden den. Patří tak do rozvíjející se kategorie low-cost veletrhů s jednoduchými podmínkami a jednacími místy (ve Švýcarsku se jim říká „Tischmesse“).

Co vám účast na Světě reklamy přinese?

  • Neslibujeme, že na veletrhu uzavřete řadu kontraktů, zvýšíte letošní tržby a zisk. Na počátku každého obchodu stojí první kontakt, vzbuzení zájmu, předání podkladů, na které pak naváže obchodní práce a uzavření kontraktu – toto chce Svět reklamy efektivně umožnit.
  • Dalším přínosem je rychlé otestování zájmu, atraktivnosti nabídky, získání zpětné vazby a podnětů pro další práci, navázání kooperací.

Dáváte přednost firemním prezentacím, seminářům před veletržní expozicí?

  • Součástí veletrhu Svět reklamy bude opět zajímavý doprovodný program.Semináře a přednášky k aktuálním otázkám z oblasti reklamy a marketingu vedené fundovanými odborníky budou zařazeny v několika tematických blocích.
  • Nově lze využít prezentaci v rámci firemního fóra MARKETING CAFÉ. Zde máte možnost využít předem časově vymezený prostor pro představení vašich produktů, technologií a služeb formou přednášky, workshopu apod.

Na koho Svět reklamy cílí?

  • Okruh potenciálních návštěvníků je velmi široký, není snad firmy, která nevkládá investice do reklamy a marketingu. Zaměřujeme se a oslovujeme zejména aktivní obchodní a výrobní společnosti v oborech vyžadujících vyšší podíl reklamy na nákladech. Osvědčilo se zahrnout do okruhu zvaných návštěvníků i veřejné instituce - zejména krajské a městské samosprávy. Významnou skupinou návštěvníků jsou i firmy z reklamní branže hledající své subdodavatele.
  • Dle zkušeností v Brně převažují návštěvníci z krajů Moravy a Vysočina, oslovujeme i firmy z Bratislavy. Na pražské etapě očekáváme návštěvníky z hlavního města a českých krajů. Díky dvěma etapám je množství pozvaných firem dvojnásobné a umožní nám to oslovit rozsáhlejší cílové skupiny návštěvníků.
  • Právě v září se začínají plánovat reklamní a marketingové aktivity pro rok 2015. Nabídněte své služby a výrobky právě v době, kdy se sestavování marketingových plánů ve firmách rozbíhá, nabídněte inspiraci, novinky, řešení.

Vážení přátelé,
věříme, že vás nabídka účasti na veletrhu Svět reklamy v Brně a Praze zaujala. Zapojte se i vy a staňte se vystavovateli veletrhu Svět reklamy 25. září v Brně a 7. října v Praze.

Těšíme se na vaši účast

Ing. Eva Fuglíčková
manažerka veletrhů

Omnis Olomouc a.s.

Pro vystavovatele

Pro návštěvníky

Kongresy a služby

© 2013 Omnis Olomouc a.s., všechna práva vyhrazena
Omnis Olomouc a.s., Horní Lán 10a, 779 00 Olomouc, Česká republika
tel.: +420 588 881 444, e-mail: omnis@omnis.cz
Zásady používání souborů cookie

Mapa webu | Kontakt
Tvorba e-business B2B Winternet 2007 - 2024