Organizátor veletrhů a výstav v České republice. Setkejte se s klienty tváří v tvář.

+420 588 881 444

Doprovodný program

Stavotech Olomouc    27. - 29. 3. 2014
47. pokračování stavebního a technického veletrhu

DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU STAVOTECH

Podrobnosti

Čtvrtek 27.března

10.00 - 17.00 hod
Bezplatná právní poradna
Ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Antonína Nováka

 10.00 - 12.00 hod
Zemní práce se zaměřením na podloží vozovek
Návrh a provádění pozemních komunikací se zaměřením na podloží vozovek
Ing. Jan Zajíček - zpracovatel ČSN pro konstrukce vozovek, zpracovatel TP 208
Seminář je zařazen do programu Celoživotního vzdělávání a je ohodnocen 1 akreditačním bodem.

 12.30 - 13.15 hod
Současnost a perspektivy výstavby dřevěných nízkoenergetických a pasivních domů v ČR
Ing. Vratislav Blaha, Asociace dodavatelů montovaných domů

 13,20 - 14.10 hod
Energeticky úsporné způsoby vytápění v návaznosti na praktické zkušenosti a využití dotačního programu nová zelená úsporám.
Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení s.r.o.

14,15 - 15.15 hod
Trvale udržitelná výstavba
Principy trvale udržitelné výstavby a jejich souvislosti s pasivními domy, využití přírodních a recyklovatelných materiálů, hospodaření se vzduchem, teplem a vodou v budovách a inteligentní budovy. Principy výstavby zelených střech. Hodnocení a certifikace míry udržitelnosti budov. Význam rekonstrukcí a brownfieldů z hlediska udržitelnosti.
Ing. Zuzana Svobodová, Národní stavební centrum s.r.o.

 15,20 – 16,15 hod
Alternativní způsoby osvětlení, světelné zdroje, jejich porovnání
- porovnání výkonů základních světelných zdrojů (žárovky, zářivky, halogenové zdroje, LED technologie)
- teplota světelného toku
- osvětlování obslužných prostor (chodby, garáže, haly, skladovací prostory, apod.)
 Ing. Tomáš Kindl, Krajská energetická agentura

16,20 – 17,30 hod
Druhá výzva NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
zaměřeno pro širokou veřejnost
Ing. Martin Lerch, SFŽP územní pracoviště Olomouc

 

 Pátek 28.března

 10.00 - 17.00 hod
 Bezplatná právní poradna
 Ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Antonína Nováka

 9,30 – 10,20 hod
I v zatepleném se dá žít... Ukázky realizací stavebních rekonstrukcí s ohledem na zvláště chráněné druhy živočichů.
Mgr. Evžen Tošenovský , Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Katedra zoologie Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

10,30 – 12,00  hod
Potenciál energeticky úsporného stavebnictví v Olomouckém kraji.
-         dopad na místní ekonomiku a zaměstnanost
-         podpůrné programy -  Nová zelená úsporám
-         možnosti financování renovací veřejných budov a bytových domů, které přináší evropské fondy.
Mgr. Petr Holub - ředitel aliance Šance pro budovy

 12,00 – 13,00 hod
Soběstačnost jako energetická koncepce
Ing. Ervin Nohejl

 13,00 - 14.00 hod
Audit Feng Shui dle pokročilých mistrovských technik SAN HE, BAZI a ZERI.
Feng Shui a zdraví. Feng Shui a partnerské vztahy. Feng Shui a finance.
Analýza zdravotních, partnerských a finančních problémů na úrovni půdorysu domu nebo bytu.
Mgr. Bc.  Monika Randíková

 

14,00 – 15,30 hod
Zdravé a levné bydlení s využitím tepelných čerpadel a rekuperace
Ing. Josef Slováček, Termo Komfort, s.r.o.

16,00 – 18,00 hod
Autorská komentovaná prohlídka zrekonstruovaného pavilonu A Výstaviště Flora.
Stavbou provedou autor - Ing. arch. Petr Brauner a Ing. Jaroslav Schwarz z realizační společnosti Gemo Olomouc, spol. s r.o.

 

Sobota 29. března

 10.00 - 17.00 hod
Bezplatná právní poradna
Ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Antonína Nováka

 9,30  – 11,00 hod
Zdravé a levné bydlení s využitím tepelných čerpadel a rekuperace
Ing. Josef Slováček, Termo Komfort, s.r.o.

 11,00 – 12,30 hod 
Rozbor projektu Feng Shui aneb jak postavit dům v souladu s přírodou i jeho obyvateli.
Dům, který bude podporovat jeho obyvatele na cestě životem a kde energie bude proudit hladce a nerušeně.
Mgr. Bc.  Monika Randíková

Omnis Olomouc a.s.

Pro vystavovatele

Pro návštěvníky

Kongresy a služby

© 2013 Omnis Olomouc a.s., všechna práva vyhrazena
Omnis Olomouc a.s., Horní Lán 10a, 779 00 Olomouc, Česká republika
tel.: +420 588 881 444, e-mail: omnis@omnis.cz
Zásady používání souborů cookie

Mapa webu | Kontakt
Tvorba e-business B2B Winternet 2007 - 2024